Bizim Felsefemiz

Yaşadığımız topraklar birçok kültürü bir arada barındırmasıyla nadide bir özelliğe sahiptir. Ancak her ne kadar farklı gibi görünse de bu kültürel gökkuşağının ortak özellikleri bir arada yaşarken ortaya çıkar, bizi birbirimize bağlar. Özellikle sözlü kültür dediğimiz bir ortak paydamız vardır ki birbirimizin “leb demeden leblebi” dediğimizi anlamımızı sağlar.

Tanrı Sözü’nü kalplerimizde kullanmak

Derin Değişim çalışmaları bu kültür ebrusundaki ortak paydayı kullanarak Tanrı Kelamını yüreklerimizde işlemeyi hedefler. Yakup’un mektubunda dediği gibi “Sözün uygulayıcıları olma”yı anlayabileceğimiz şekilde işleyip Tanrı’nın isteği olan Mesih benzerliğinde değişme yolunda adımlar atmamızı sağlamayı amaçlar.

Birçoğumuz Tanrı’nın Sözü’nde okuduklarımızı uygulayamamaktan şikayet ederiz. Dedikodu, Yalan, İnsandan Korkmak, Yargılamak gibi konularda hala ilerlemeyi başaramadığımızı fark edip Karı Koca ilişkileri, Para Kullanımı ya da Utanç gibi konularda da yeterli anlayışa sahip olmadığımızı görürüz.

Yavaş ama sağlıklı bir değişim ve anlayış

Derin Değişim kültürümüzü göz ardı etmeden hazırlanan çalışmalarla küçük guruplarda sohbet ortamında yukarıda saydığımı ve bunlara benzer konuların temeline inerek yavaş ama sağlıklı bir değişim ve anlayış kazandırma düşüncesindedir.

Her çalışmada amaçlanan sonuca; resim, ezgi, video gibi materyaller, düşündürücü hikayeler, gerçek hayattan senaryolar, uygulamalar ve tabii ki öğreti ve Kutsal Kitap çalışmasıyla ulaşılır. Konulara uygun sorularla katılımcıların dersin konusuyla ilgili düşüncelerini açıkça ortaya koymalarını böylece işlenen konu hakkında farkındalıklarını arttırır. Birçok araştırma göstermiştir ki uygulanan bilgi unutulmaz. Bu yüzden Derin Değişim çalışmalarında öğrenilen her Kelam gerçeğinin uygulanması teşvik edilir.

Bu çalışmaları küçük guruplarda kullanmak ve Tanrı’nın isteği olan Mesih benzerliğinde derin bir değişime adım atmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Çalışmaları PDF formatında indirebilir, sitemizde çalışmanın içindeki videoları izleyebilir, ezgileri dinleyebilirsiniz.

Bugün Yolculuğunuza Başlayın